Vi river med ansvar

Rivningsarbeten

Våra rivningsarbeten har huvudsakligen bestått av totala rivningar av byggnader. Jussila Group genomför alla rivningsarbeten ansvarsfullt och ser till att miljökraven beaktas och att rivningsavfallet sorteras och återvinns.