Vi erbjuder en stadig grund att stå på

Mark- och grundläggningsarbete

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom mark- och grundläggningsarbete för såväl företagskunder som privata husbyggare.

Alla projekt utförs med gedigen yrkeskunnighet antingen enligt enhetspriser eller som en entreprenad, helt enligt ert behov.

Via oss får du också färdigmonterade vatten- och avloppsrör samt dagvattens- och täckdikningssystem.

Vi levererar allt jord- och stenmaterial som behövs för ert projekt antingen från våra egna marktäktsområden eller från våra samarbetspartner.

 • alla stenmaterial
 • makadam och kross
 • dekorationsstenar
 • sand
 • fylljord
 • matjord (siktad, kalkad och bördighetsanalyserad, inklusive gödslingsrekommendationer)
 • vatten- och avloppsrör
 • täckdikesrör och -brunnar
 • dagvattenrör och -brunnar
 • rumrör
 • filterdukar och andra mindre tillbehör

Vi har ett eget lager med basutrustning och kan på så sätt snabbt och smidigt leverera vad som behövs till bygget.