Våra värderingar styr vår verksamhet

Värderingar

Intern företagaranda

Jussila Groups medarbetare visar samma engagemang, entusiasm och initiativkraft i sitt arbete som vilken som helst företagare. Var och en av dem bär ett stort ansvar i sitt arbete, och det är de värda.

Ansvarsfullhet

Jussila Group strävar efter att bedriva sin affärsverksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt och föra samman bolagets och dess intressentgruppers förväntningar och mål.

Öppenhet

Jussila Group strävar efter att aktivt och öppet informera alla intressentgrupper om både positiva och negativa effekter som dess verksamhet har på miljön, ekonomin och människorna.

Kontinuerlig förbättring

Jussila Group analyserar hela tiden sin verksamhet och utvecklar sina processer utifrån identifierade problem.

Den finska sisun

"I begynnelsen var kärret, gräftan och Jussila." Jussila Group förhåller sig till sitt arbete med samma envisa uthållighet som Jussi Koskela i trilogin Här under polstjärnan.