Ansvar – nyckeln till framgång

Ansvarsfullhet

Jussila Group är medveten om att bolagets verksamhet påverkar de lokala samhällena i verksamhetsområdet, miljön och personalen samt bolagets intressentgrupper. Jussila Groups företagsansvar består av tre huvudsakliga delområden:

  • ekonomiskt ansvar
  • miljövänlighet
  • personalens hälsa

Jussila Groups ansvarsfullhet syns i bolagets dagliga verksamhet, inte minst i ledningen. Tillsammans med bolagets övriga värderingar skapar ansvarsfullheten en grund för bolagets verksamhet och dess utveckling.

Jussila Group följer principerna för hållbar utveckling och beaktar verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i all sin affärsverksamhet. Genom att verka på ett ansvarsfullt sätt tryggar Jussila Group både sina nuvarande och sina framtida verksamhetsförutsättningar.

Förutsättningar för en hållbar verksamhet är nöjda kunder, en lönsam affärsverksamhet, konkurrenskraft, ansvarsfull ledning, kompetenta och engagerade medarbetare samt kontinuerlig utveckling inom verksamhetens alla delområden.

Ansvarsfulla verksamhetssätt utvecklas kontinuerligt utifrån dels utvecklingsbehov som observerats inom bolaget, dels respons från intressentgrupper.

Jussila Group Oy har anslutit sig till programmet Luotettava Kumppani (Pålitlig Partner), som tagits fram för näringsidkare och företag. Ett företag som ingår avtal om entreprenad eller underleverans ska sända beställaren alla dokument enligt lagen om beställaransvar. Via programmet Luotettava Kumppani är företagets beställaransvarsrapport alltid à jour, och inga pappersintyg behöver längre sändas.